Kako da naručite
Naručivanje robe putem sajta eCena.rs je veoma prosto,
Željenu robu mozete da narućite na dva naćina:

1. Robu možete poručiti direktno putem telefona (011) 3611-341 ili 063 / 204-301

2. Kupovina putem sajta www.eCena.rs ( online naručivanje )

Izaberite artikal/le koje želite, kliknite dodaj u korpu i sledite link - korpa. 
Unesite Vaše podatke i potvrdite porudžbinu.
Bićete konktaktirani u najkraćem vremensom roku u vezi dogovora oko isporuke.

 

Brzo, jednostavno, sigurno ...
Najbolje eCene na klik od tebe !